Spolek Panto Graff z. s.

Účely spolku Panto Graff. z. s.:
– Podpora a rozvoj talentu začínajících umělců
– Podpora a zlepšení kultury pro společnost
– Působení v oblastni prevence kriminality mládeže
– Podpora vzdělávacích aktivit cílové skupiny
– Pořádání volnočasových aktivit mládeže
– Organizace setkání cílové skupiny
– Budování, údržba a rozvoj sportovišť

Formy činnosti spolku:
– Praktická činnost uměleckého charakteru
– Organizace společensko-kulturních a sportovních akcí
– Osvěta spojená se zdravým životním stylem, výchova ke sportu a kreativitě. Podpora dobrovolnictví
– Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy cílové skupiny
– Právní poradenství a praktická spolupráce pro prosazení zájmů cílové skupiny
– Pořádání workshopů, soutěží, výstav, seminářů, přednášek, výukových a vzdělávacích akcí
– Jednání o využití nevzhledných a neudržovaných lokalit měst a obcí