GRAFFITI STĚNY V BRNĚ

Šmeral

Tato stěna se stala roku 2003 první oficiální stěnou v Brně, kde je možné beztrestně malovat graffiti. V průběhu let se plocha rozrostla více než dvojnásobně. Nyní je největší svého druhu na Moravě. I proto na ní mohlo být uskutečněno několik velkých graffiti jamů a za roky své existence se na ní vystřídaly stovky umělců a tisíce graffiti pieců.

Stěna je legální od jejího začátku u ulice Křenová, až po její konec u železniční trati-nikoliv však za rohem (směrem k trati).

Povolení k malování by mělo být na vrátnici objektu, avšak policie o povolení ví a nemělo by tedy být nutné ho mít při sobě.

Stěna má i svojí facebookovou stránku Graffiti wall Šmeral.

Jedna z aktuálně nejstarších graffiti zón, která je legální a není zde třeba povolení. Stěna je legální od podchodu směrem doprava až parkovišti. Druhá část stěny je potom za silnicí a to od začátku po konec stěny. Vždy však jen ze strany směrem k centru. Stěna má výhodu převislé části, čímž je krytá v případě deště. Další výhodou je její výška v některých místech.

Legendární místo se silnou graffiti tradicí je nyní legální stěnou. Povoleno je malovat na stěnu směrem k silnici a dále na podpěrnou stěnu směrem ke Kociánce. Povolení by nemělo být třeba, případně je k dispozici v Graffshop Brno.

Stěna okolo areálu firmy Zetor v Jedovnické ulici. Stěna je povolena od autobusové zastávky Bílá Hora až na její konec směrem k Líšni. Malovat je však možné pouze na organizovaných akcích a s povolením.

Stěna okolo stadionu Fc Dosta Bystrc ze strany směrem k tramvajové trati. Stěna je nahlášena jako legální a tedy by povolení nemělo být nutné. Případně je k dispozici v Graffshop Brno.

Stěna areálu firmy Innogy směrem k vlakové trati. Stěna již není povolena!

Podpěrná stěna pod radnicí Brno Líšeň, je povolena mezi dvěma vjezdy do garáží po každé straně. Stěna je sice dlouhodobě povolena, ale pro jistotu doporučujeme se zeptat přímo na radnici, zda je malování stále povoleno.

Stěna má i svojí facebookovou stránku: Graffiti stěna Líšeň – radnice