Charitativní sbírka výtvarných potřeb

Na začátku roku 2022 se naše nezisková organizace Panto Graff z.s. zapojila do projektu sbírky, v rámci které se vybíraly výtvarné potřeby. Ty byly následně rozděleny mezi děti vyrůstající v různých zařízeních, jako je Chovánek, Klokánek, nebo dětský domov Dagmar. Tyto děti neměly tu možnost vyrůstat v rodinách se svými rodiči, a proto jsme se rozhodli dětem volný čas zpříjemnit tím, že jim zajistíme dostatečné množství materiálu pro jejich kreativitu a vyjádření.  Stejně jako v minulých letech i letos mohla veřejnost nosit výtvarné potřeby do provozovny Pantograff art store v Brně, odkud byly poté přerozděleny mezi jednotlivá zařízení. Sběrnými místy byl například i magistrát města Brna, neboť sbírku pořádalo statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně.

Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Na následujících fotografiích můžete vidět, jaká spousta výtvarných potřeb se na všech sběrných místech sešla.

Děkujeme všem, kdo sbírku jakkoliv podpořil.

„Nevybral jsem si drsný život, drsný život si vybral mě.“

Tupac Shakur

„Nikdo ke mě nepřišel, aby mi pomohl. Jen se dívali, co se mi to stalo.“

Tupac Shakur

„Během tvého života nikdy nepřestávej snít. Nikdo ti totiž nemůže tvé sny vzít.“

Tupac Shakur