Pantograffiti jam volume 17

Pomyslnou derniérou letošní legálové sezóny byl graffiti jam na brněnské zóně Renneská. U stěny se tedy 16. 10. 2021 sešlo téměř 80 writerů aby vznikla nebývale velká graffiti produkce a to přes všechny 4 části zóny. Na místě byl mobilní Pantograff art store stánek s nabídkou sprejů Montana Black a jako vždy bylo postaráno o pitný režim i občerstvení.

Večer se potom společnost přesunula do baru Naproti, kde se uskutečnila moravská premiéra nového graffiti videa z Čech. Jako bonus se potom na plátně objevily graffiti videa z posledních let, jako „No problem, I am tourist“, „Side effect“, „Vineyard tales“ a další videa z Brna a okolí.

Speciální díky patří opět těm, co přišli pomoc podetřít takový obří komplex. Respekt!